About-Om

Scroll down for english translation.

Jeg er født 1970 i Drammen. Jeg vokste opp i byen og kjenner Drammen meget godt. Jeg er gift med Thorny og vi har 3 barn. I 2007 flyttet jeg til Hokksund i Øvre Eiker hvor jeg ved siden av fotograferingen også driver med laksefiske, siden jeg bor med eiendomsgrense til Drammenselva. Etter jeg flyttet til eikerbygda har det blitt veldig mye bilder av dyr og natur, både ville og tamme.

Jeg har en forkjærlighet for dyr/natur, makro og mennesker når jeg fotograferer, men er ganske allsidig fotomessig.

Fotoutstyret er Nikon (har 1 Sigma objektiv, 150mm makro) som jeg ble kjent med når jeg jobbet i en radio – fotobutikk midt på ’80-tallet. Det var da fotointeressen startet for fullt. Jeg har hatt eget fotoapparat siden rundt 10-års alder (Kodak Instamatic), men gikk rask over til fars Pentax speilrefleks og har mer eller mindre fotografert siden. Det ble seriøst i 2004 når jeg kjøpte Nikon’s D70, senere D200 og bruker i dag fullformatskameraet D700. Fastoptikk er det flest av, siden jeg liker liten dybdeskarphet og fin, jevn bokeh.

Jeg fotograferer mest for min egen del og selger bilder når noen vil kjøpe. Jeg har også hatt spesifike jobber for ulike personer/firmaer. Dette spenner fra brylluper, konfirmasjoner, ansatte i firmaer (enkeltvis og i grupper), salg til aviser og flere små og store oppdrag. Har også holdt noen fotokurs for venner, kollegaer og medlemmer i fotoklubben.

Jeg var leder i Asker og Bærum Fotoklubb 2009 – 2013. At jeg havnet i en fotoklubb så langt unna hjemmet var rent tilfeldig… jeg fikk ikke respons fra klubbene nærmere når de ble kontaktet. Dette er en utrolig hyggelig sosial greie hvor jeg kan dele interessen med likesinnede og hvor mange har mye kunnskap. Klubben arrangerer fototurer både nært og fjærnt og jeg prøver å være med på alle. Jeg liker å dele av min kunnskap med andre fotografer og sier sjelden nei til å hjelpe.

Har du kommentarer, spørsmål, lyst til å kjøpe bilde(r) eller skal engasjere en fotograf, ikke nøl med å kontakte meg. Se fanen Contact/Kontakt.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I was born in Drammen, Norway in 1970. I grew up in the city and know Drammen intimately. I am married to Thorny and we have 3 children. In 2007 I moved to Hokksund in Øvre Eiker where in addition to photography , I practise Salmon fishing….as I live on the boundary of Drammen´s river “Drammenselva”. Since I moved to the Eiker district there has been a large number of photographs of Animals and nature, both wild and tame.

I have a passion for animal/nature, macro and people when i take pictures, but am also open to all aspects of photography.

My equipment is Nikon ( exception being a Sigma 150mm macro ) based, which I became known with in the 80´s when i worked in an electrical/photo shop. It was there my photography interest started for real. I have possesed my own camera since I was 10 years old ( Kodak instamatic ), but quickly took over my fathers Pentax slr and have more or less photographed ever since. In 2004 the arrival of my Nikon D70 marked the serious trend of my passion, increased later with my purchase of the D200 og now in my D700 full frame. Prime lenses occupy the majority of room in my kit as i have a passion for small depth of field and subtle bokeh.

I photograph mostly for my own pleasure but sell pictures when someone wishes to buy. I have also carried out photographic jobs for private and business clients, encompassing wedding, confirmation, group work shots, newspaper and various other task both small and large. I have in addition held several photo courses for friends, colleagues and members of a photo club.

I have been the leader in Asker and Bærum photo club 2009 – 2013. That I ended up in a remote photo club long from home was pure chance … I received no interest from clubs nearer to me when i took contact. It is an extremely pleasant social gathering where i can share my passion with like minded people and where vast amounts of knowledge can be gained and given. The club arrange photo tours both near and far away, which I try to participate in. I like to share the knowledge I have with other photographers and rarely say no when asked for help.

If you have any comments, questions, desire to purchase a picture(s) or to hire a photographer, do not hesitate to contact me . See tab Contact/Kontakt

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JLK Foto | Jarle Løv-Kjeldås | Øvre Sundbakken 20 | 3300 Hokksund | +47 920 89 166 | Org.nr: 894875682

[social_share/]